Maršrutai. Patirk savąją piligrimystės istoriją.

Esate kviečiami patirti savąją piligrimystės istoriją Europoje labiausiai į šiaurės rytus nutolusioje katalikiškoje sostinėje. Sustokite ir pakelkite galvas: miesto centre bei senamiestyje – nesibaigianti keliaujančios Bažnyčios istorija. Palydėsime Jus.
Ieškančių

GAILESTINGUMO KELIAS

Nacionalinis

ŠV. JONO PAULIAUS II-OJO KELIAS

Kalvotasis

VILNIAUS KALVARIJŲ KRYŽIAUS KELIAS

Žymiausios

MARIJOS GERBIMO
VIETOS

Įkvepiantys

VILNIAUS
ŠVENTIEJI

Įspūdingieji

 KATEDRA. VARPINĖ. LOBYNAS.

Vilnietiškas

ŠV. JOKŪBO
KELIAS VILNIUJE

Veikliųjų

JĖZUITŲ KELIAS
VILNIUJE

Dvasingųjų

PRANCIŠKONŲ
KELIAS VILNIUJE

Išmintingųjų

DOMINIKONŲ
KELIAS VILNIUJE

Drąsinantis

KUNIGO ALFONSO LIPNIŪNO
KELIAS 

Mylinčio

MONSINJORO KAZIMIERO VASILIAUSKO
KELIAS 

Vienijančio

PALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIO KELIAS