Vilniaus piligrimų centras. Veiklos ir žmonės.

Vilniaus piligrimų centras teikia informaciją apie piligrimystės galimybes Vilniaus arkivyskupijoje ir pristato Vilnių – Gailestingumo miestą, kaip vieną iš svarbiausių šių laikų piligrimystės vietų pasaulyje.

Vilniaus piligrimų centro veikla:

  • informacijos teikimas apie piligrimystės galimybes Vilniaus arkivyskupijoje;
  • pagalba organizuojant piligrimines keliones;
  • socialinės, dvasinės ir fizinės piligriminės infrastruktūros telkimas, kad Vilnius taptų svetingu ir giliu dvasiniu patyrimu paženklintu piligrimystės miestu.

Komanda

Inesa Čaikauskienė

Vadovė

Vilnius visada buvo mano svajonių miestas. Nesvarbu, ar vaikščiojau savo gimto mažo miestelio gatvėmis ar San Francisko kvartalais ir pakrantėmis – visad norėjosi sugrįžti į Vilnių. Šio miesto nepaprastai įdomi istorija vis dar jaučiama siaurose senamiesčio gatvėse, kuriose fantastiškai gražiai žaidžia šviesa. Žmonių laisvumas ir kūrybiškumas, bažnyčių bokštai tarp miesto miškų ir ant jo kalvų, geriausio dailininko teptuko ar fotografo akies verti ankstyvi rytai, įklimpę rūkuose ir saulėlydžiai, skendintys auksinės saulės spinduliuose, keturi metų laikai, dėl kurių miestas tampa vis kitaip gražus ir nenuobodus, ana rožių kalva Užupyje, primenanti Romą, ir ortodoksų bažnyčia, primenanti Jeruzalę, o dar galėjimas visus reikiamus atstumus aplėkti dviračiu...gal čia yra manoji Vilniaus paslaptis. Kiekvienas turi kažkiek kitokį savąjį Vilnių. O šiandien aš džiaugiuosi, kad išsvajotą Vilnių piligrimams galiu pristatyti dar ir kaip Gailestingumo miestą.

Emilija Karčevska

Veiklų koordinatorė

Žmogus sukurtas ieškoti prasmės, kelti sau nuolatinius tikslus, judėti link jų, artėti. Piligrimystė yra vienas iš būdų artėti. Pasirinkęs piligrimystės kelią artėji ne vien tik prie konkretaus numatyto objekto ar šventovės. Piligrimystė suartina tuos, kuriuos sutinki kelyje. Tarsi piligriminėje kelionėje būtų negražu praeiti nepasisveikinus, nepamojus ranka ar nenusišypsojus nepažįstamajam. Piligrimystė veda link santykio su kitu asmeniu, pažįstamu ar ne. Tame santykyje slypi atradimo džiaugsmas ir netikėtumas.

Negana to, piligrimystė suartina žmogų su juo pačiu. Kelionėje išryškėja galimybė atrasti save naujai, kitaip, tikresnį, nuoširdesnį – nes nelieka tų, prieš kuriuos būtų nepatogu būti savimi. Piligriminėje kelionėje gera būti pavargusiam, alkanam, net purvinam, nes pajunti, jog esi tik žmogus, patiri savo mažumą ir paprastumą. Kiek nedaug reikia piligrimo laimei – karšto arbatos puodelio, saugios užuovėjos nuo lietaus ar sausų batų po dienos kelyje. Išorinis nuovargis paradoksaliai kontrastuoja su vidine laisve ir ramybe, kuomet pajunti grįžtant vidinę gyvastį ir džiugesį, nes jau seniai nesijautei toks laisvas, paprastas, tikras, sąžiningas ir sau nuoširdus.

Piligrimystėje man svarbi intencija, įprasminimas viso to, dėl ko einu, lekiu, keliauju, kenčiu nepatogumą. Ne dėl savęs aš išsiruošiu piligrimystėn. Ne. Dėl savęs galėčiau nueiti nebent iki parduotuvės, kad nusipirkčiau šio bei to vakarienei. Į piligrimystę išsiruošiu jausdama ilgesį, troškimą susitikti su Dievu, nutyrinančiu širdį, mylinčiu ir laukiančiu. Tikrasis piligrimystės išsipildymas slypi artėjant link Dievo, stiprinant pasitikėjimą juo, besistebint aplinka ir sutiktais žmonėmis, kuriuos tokius skirtingus jis sukūrė, dėkojant už visa – kuo gerėtis ir ką aprėpti gali akys, už saulę ar lietų – nes net ir prastas oras – parodo, kokia trapi, bet jo globojama esu.
Taip, piligrimystė man yra, visų pirma, artėjimas – link kito asmens, savęs pačios ir Dievo, mylinčio ir mokinančio juo pasitikėti.

Aistė Tamulevičienė

Projektų vadovė

Vilnius mano gimtinė. Savo miesto grožis – tai ramūs pasivaikščiojimai pėsčiomis, nesvarbu, koks tikslas bebūtų, šalia tekanti Vilnelė ir Neris, parko medžiai, bažnyčių stogai, kas ketvirtį valandos girdimas Katedros varpų skambėjimas… Prieš keletą metų šalia savo mokyklos atradau ypatingą vietą sename vienuolyne. Taip susidraugavau su Piligrimų centru, kurio dėka ypatingų vietų ir atradimų ratas vis plečiasi – su lyg medžių paunksmėje nurimti kviečiančiu Šv. Faustinos nameliu Antakalnyje ar mintimis apie savo pirmąjį piligriminį žygį.

Atkeliaukite ir Jūs pajusti Vilniaus dvasios. Iki pasimatymo Vilniaus piligrimų centre!