Renginiai. Ryškiausi metų renginiai.

Kovo 4 d.

ŠV. KAZIMIERO
ŠVENTĖ

Balandžio 4–11 d.

GAILESTINGUMO
SAVAITĖ

Gegužės 23 d.

SEKMINĖS

Rugsėjo 1–8 d.

DIEVO MOTINOS
GIMIMO ATLAIDAI
(TRAKINĖS)

Lapkričio 12–19 d.

AUŠROS VARTŲ
ATLAIDAI

Kiekvieną savaitę

ŠLOVINIMO VAKARAI