Renginiai. Ryškiausi metų renginiai.

Kovo 4 d.

ŠV. KAZIMIERO
ŠVENTĖ

Balandžio 17–24 d.

GAILESTINGUMO
SAVAITĖ

Birželio 5 d.

SEKMINĖS

Rugsėjo 5–11 d.

DIEVO MOTINOS
GIMIMO ATLAIDAI
(TRAKINĖS)

Lapkričio 12–20 d.

AUŠROS VARTŲ
ATLAIDAI

Kiekvieną savaitę

ŠLOVINIMO VAKARAI