Renginiai. Ryškiausi metų renginiai.

Kovo 4 d.

ŠV. KAZIMIERO
ŠVENTĖ

Balandžio 12-19 d.

GAILESTINGUMO
SAVAITĖ

Gegužės 31 d.

SEKMINĖS

Rugsėjo 1-8 d.

DIEVO MOTINOS
GIMIMO ATLAIDAI
(TRAKINĖS)

Lapkričio 9-17 d.

AUŠROS VARTŲ
ATLAIDAI

Antr., penkt., sekm.

ŠLOVINIMO VAKARAI

Kiekvieną savaitę

TAIZE PAMALDOS

Visus metus

REKOLEKCIJOS