Renginiai. Ryškiausi metų renginiai.

Lapkričio 10-17 d.

AUŠROS VARTŲ
ATLAIDAI

Rugsėjo 1-8 d.

TRAKŲ DIEVO MOTINOS KARŪNAVIMO JUBILIEJUS

Balandžio 21-28 d.

GAILESTINGUMO
SAVAITĖ

Kovo 4 d.

ŠV. KAZIMIERO
ŠVENTĖ

Birželio 9 d.

SEKMINĖS

Antr., penkt., sekm.

ŠLOVINIMO VAKARAI

Kiekvieną savaitę

TAIZE PAMALDOS

Visus metus

REKOLEKCIJOS