Visų maršrutų objektai

VILNIAUS
ARKIKATEDRA
BAZILIKA

DIEVO
GAILESTINGUMO
ŠVENTOVĖ

AUŠROS VARTŲ
KOPLYČIA IR
ŠV.TERESĖS BAŽNYČIA

ŠV. FAUSTINOS
NAMELIS

IŠGANYTOJO BAŽNYČIA
PRIE ŠV. JONO
BROLIŲ
VIENUOLYNO

ŠV. APAŠTALŲ
PETRO IR
POVILO
BAŽNYČIA

GAILESTINGOJO
JĖZAUS
SESERŲ
VIENUOLYNAS

ŠV.PRANCIŠKAUS
ASYŽIEČIO
(BERNARDINŲ)
BAŽNYČIA

ŠV. ARKANGELO MYKOLO BAŽNYČIA (BAŽNYTINIO PAVELDO MUZIEJUS)

ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO IR ŠV. JONO EVANGELISTO IR APAŠTALO BAŽNYČIA

ŠVENTO
KRYŽIAUS
BAŽNYČIA

ŠVENTO
IGNOTO
BAŽNYČIA

ŠV. DVASIOS
(DOMINIKONŲ)
BAŽNYČIA

ŠV. MIKALOJAUS
BAŽNYČIA

VISŲ
ŠVENTŲJŲ
BAŽNYČIA

ŠV. KAZIMIERO
BAŽNYČIA PRIE
JĖZUITŲ VIENUOLYNO

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į
DANGŲ BAŽNYČIA

ŠV. ONOS
BAŽNYČIA

TRIJŲ
KRYŽIŲ
KALNAS

ŠV. JURGIO
BAŽNYČIA

ŠV. APAŠTALŲ
JOKŪBO IR PILYPO
BAŽNYČIA

ŠV. ARKANGELO
RAPOLO
BAŽNYČIA

VILNIAUS
KALVARIJŲ
ŠV. KRYŽIAUS
ATRADIMO BAŽNYČIA

ŠV. HIACINTO
(JACKAUS)
KOPLYČIA

TRAKŲ ŠVČ. MERGELĖS
MARIJOS APSILANKYMO
BAŽNYČIA

JUODŠILIŲ
PAL. M. SOPOČKOS
BAŽNYČIA

TABARIŠKIŲ
ŠV. ARKANGELO
MYKOLO BAŽNYČIA

BUVĘS
KARMELIČIŲ
VIENUOLYNAS