Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos, atlaidai. Piligriminis žygis Vilnius-Trakai.

Rugsėjo 1-8 d.

2017 m. rugsėjo 3 d. Trakų bažnyčiai buvo suteiktas bazilikos titulas, kuris primena apie istorinę Trakų bažnyčios reikšmę: tai viena pirmųjų bažnyčių, pastatytų po Lietuvos krikšto XIV a. pabaigoje; bažnyčios statybą rėmė Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas; nuo seno sunkiais laikais čia keliaudavo valstybės vadovai ir paprasti žmonės melsti taikos ir klestėjimo Lietuvos valstybei kartu ši vieta primindavo apie didingus kunigaikščio Vytauto laikus.

Pamaldumas Trakų Marijai pradėjo formuotis XVII a. – Lietuvos ir Lenkijos valstybės nuolatinių karų bei netekčių laikotarpiu. Trakų Marijos paveikslas tikinčiuosius traukė dėl patiriamų stebuklų, o kartu ir dėl to, kad jis priminė Lietuvos didįjį kunigaikštį Vytautą ir jo didingus laikus. Bažnyčia buvo tarsi tautos stiprybės šaltinis, dėl to prie Marijos paveikslo keliaudavo melstis aukščiausieji valstybės valdovai, didikai. 1718 metais rugsėjo 4 dieną Trakų Marija buvo vainikuota auksinėmis popiežiaus Klemenso XI atsiųstomis karūnomis. Tai buvo antras pasaulyje toks įvykis už Romos ribų. Jai buvo suteiktas Ligonių Užtarėjos vardas, o žmonės paskelbė ją Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės globėja, vėliau Lietuvos globėja. Aštuonias dienas trukusios karūnavimo iškilmės davė pradžią Trakinių atlaidams.

Šiandien į Trakinių atlaidus piligrimų procesijos keliauja iš aplinkinių vietų ir visos Lietuvos. Kiekvienais metais šimtai jaunimo nuo Aušros Vartų koplyčios pradeda į piligriminį žygį į Trakus melstis prie Marijos, Lietuvos globėjos, paveikslo.

2018 m. rugsėjo 4 d. sukako 300 metų nuo stebuklais garsėjančio Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos paveikslo karūnacijos.

Daugiau apie Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos paveikslą galite paskaityti Marijos gerbimo vietų maršrute.