Odpust Matki Bożej Trockiej. Pielgrzymka piesza Wilno-Troki.

1-8 września

3 września 2017 r. kościół w Trokach otrzymał tytuł bazyliki. Ten tytuł przypomina o historycznym znaczeniu kościoła w Trokach: jest jednym z pierwszych Kościołów, wzniesionych po chrzcie Litwy pod koniec XIV w. Budowę kościoła ufundował Wielki Książę Litewski Witold. Od dawna przybywali tu przywódcy państwowi i zwykli ludzie, aby w trudnych czasach modlić się o pokój i rozkwit Litwy. Jednocześnie miejsce to przypominało o wielkich czasach księcia Witolda.

Kult Matki Boskiej Trockiej zaczął się rozwijać w XVII w. – w okresie nieustannych walk i strat państwa litewskiego i polskiego. Obraz Matki Boskiej Trockiej przyciąga rzesze wiernych z powodu niezwykłych cudów, a także dlatego, że przypominał Wielkiego Księcia Litewskiego Witolda i jego wspaniałe czasy. Kościół był źródłem narodowej siły, dlatego przedstawiciele najwyższych władz państwowych i możnowładcy przybywali tutaj, aby pomodlić się przed Obrazem Matki Boskiej.

Dnia 4 września 1718 r. cudowny Obraz Matki Boskiej Trockiej został uroczyście ukoronowany złotymi koronami, przysłanymi przez papieża Klemensa XI. To było drugie takie wydarzenie na świecie poza Rzymem. Otrzymała Ona tytuł Orędowniczki Chorych, a ludzie mianowali Ją Patronką Wielkiego Księstwa Litewskiego, później Patronką Litwy. Trwające osiem dni uroczystości koronacyjne zapoczątkowały trockie odpusty.

Dzisiaj rzesze pielgrzymów przybywają na trockie odpusty z okolicznych miejsc i całej Litwy. Każdego roku setki młodzieży rozpoczynają pieszą pielgrzymkę z Kaplicy Ostrobramskiej do Trok, ktorą kończą modlitwą przed Obrazem Matki Boskiej Trockiej, Patronki Litwy.

4 września 2018 r. mijało 300 lat od koronacji słynącego cudami Obrazu Matki Boskiej Trockiej, Patronki Litwy.

Więcej informacji o cudownym obrazie Matki Boskiej Trockiej znajdziecie czytając o Szlaku miejsc kultu Maryjnego.