Jubileusz 300-lecia koronacji Obrazu Matki Bożej. Wydarzenie roku.

1-8 września

4 września 2018 r. mija 300 lat od koronacji słynącego cudami Obrazu Matki Boskiej Trockiej, Patronki Litwy. Sejm na Litwie ogłosił rok 2018 Rokiem 300-lecia koronacji Obrazu Matki Boskiej Trockiej, Patronki Litwy.

3 września 2017 r. Kościół w Trokach otrzymał tytuł bazyliki, czym zapoczątkowano obchody Roku Jubileuszowego. Tytuł bazyliki przypomina o historycznym znaczeniu Kościoła w Trokach: jest jednym z pierwszych Kościołów, wzniesionych po chrzcie Litwy pod koniec XIV w.; budowę Kościoła ufundował Wielki Książę Litewski Witold; od dawna przybywali tu przywódcy państwowi i zwykli ludzie, aby w trudnych czasach modlić się o pokój i rozkwit Litwy. Jednocześnie miejsce to przypominało o wielkich czasach księcia Witolda.

Decyzją papieża w Roku Matki Boskiej Trockiej pielgrzymi będą mogli w Bazylice uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami: mianowicie sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Odpust zupełny można również ofiarować za dusze w czyśćcu cierpiące, pod warunkiem, że od dnia 1 września 2017 r. do dnia 8 września 2018 r. przybędzie się z pielgrzymką do Bazyliki Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Trokach, pobożnie weźmie udział w nabożeństwach jubileuszowych, albo przynajmniej poświęci odpowiedni czas na rozmyślanie, głęboką modlitwę, którą zwieńczy Modlitwa Pańska, Wyznanie Wiary i wezwania do Najświętszej Maryi Panny.

Osoby w podeszłym wieku, chorzy i ci wszyscy, którzy z poważnego powodu nie są w stanie wychodzić z domu, również będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeżeli wyrzekną się jakiegokolwiek grzechu i wzbudzą intencję, kiedy tylko to będzie możliwe, spełnienia trzech zwykłych warunków, a ponadto jeśli duchowo połączą się z obchodami uroczystości jubileuszowych, ofiarując miłosiernemu Bogu przez Maryję swoje modlitwy i cierpienia.

Kult Matki Boskiej Trockiej zaczął się rozwijać w XVII w. – w okresie nieustannych walk i strat państwa litewskiego i polskiego. Obraz Matki Boskiej Trockiej przyciąga rzesze wiernych z powodu niezwykłych cudów, a także dlatego, że przypominał Wielkiego Księcia Litewskiego Witolda i jego wspaniałe czasy. Kościół był źródłem narodowej siły, dlatego przedstawiciele najwyższych władz państwowych i możnowładcy przybywali tutaj, aby pomodlić się przed Obrazem Matki Boskiej.

Dnia 4 września 1718 r. cudowny Obraz Matki Boskiej Trockiej został uroczyście ukoronowany złotymi koronami, przysłanymi przez papieża Klemensa XI. To było drugie takie wydarzenie na świecie poza Rzymem. Otrzymała Ona tytuł Orędowniczki Chorych, a ludzie mianowali Ją Patronką Wielkiego Księstwa Litewskiego, później Patronką Litwy. Trwające osiem dni uroczystości koronacyjne zapoczątkowały trockie odpusty.

Dzisiaj rzesze pielgrzymów przybywają na trockie odpusty z okolicznych miejsc i całej Litwy. Każdego roku setki młodzieży rozpoczynają pieszą pielgrzymkę z Kaplicy Ostrobramskiej i kończą modlitwą przed Obrazem Matki Boskiej Trockiej, Patronki Litwy.