Spotkania – doskonała okazja do lepszego poznania się

Wy, pielgrzymi, możecie otrzymać łaski i dary, płynące z miasta Miłosierdzia Bożego, przyłączając się do wolontariatu, polegającym na współpracy z miejscowymi społecznościami na rzecz pracy, miłości bliźniego. Zapraszamy do współpracy!
LT, PL, EN, FR

WSPÓLNOTA ŚW. JANA (JOANNITÓW)

LT, EN, PL

SIOSTRY MISJONARKI MIŁOŚCI

LT, PL, EN

WSPÓLNOTA (KALWARYJSKA) ZNALEZIENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

LT, PL, RU, EN, IT, ES

CENTRUM POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ „BETANIJA”

LT, AR, EN, FA, KU, PS, RU, UK

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ „DOM KULTURY”