Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) bendruomenė (LT, AR, EN, FA, KU, PS, RU, UK)

Viena didžiausių Vilniaus arkivyskupijos parapijų, kurioje priskaičiuojama apie 100 tūkst. tikinčiųjų. Parapijoje veikia jaunimo, maldos, šeimų bendruomenės, Caritas grupė, anoniminių alkoholikų grupės, pranciškonai pasauliečiai (OFS), šlovinimo grupė „Kalvos“. Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia yra vieno didžiausių Europoje Kryžiaus kelio dalis. Kryžiaus kelias XVII a. buvo įkurtas pagal Jėzaus laikų Jeruzalės miesto topografiją ir realius atstumus, todėl ši Vilniaus miesto dalis dar vadinama Jeruzale. Bažnyčioje gerbiama Šv. Kryžiaus relikvija. Tai pagrindinė Sekminių šventimo vieta Vilniaus arkivyskupijoje.

  • Užsiėmimai su Caritas vaikais penktadieniais nuo 16 val. (vasaros laiku), 17 val. (žiemos laiku).
  • Kartu su bendruomene prisijungti savanorystei socialiniame centre „Betanija“.
  • Savanorystė Sekminių atlaidų metu.
  • Bendruomenės jaunimo susitikimai.
  • Šeimų susitikimai.
  • Vilniaus pasauliečiai pranciškonai (OFS) jau keturiolikti metai vasaros laikotarpiu pirmaisiais mėnesio penktadieniais, jungdamiesi su Šventosios Žemės Jeruzalės brolių pranciškonų (OFM) malda Kryžiaus kelyje Via Dolorosa, apmąsto Jėzaus Kristaus kančią. Pradžia 15.00 val. Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelyje nuo Marijos Sopulingosios stoties.
Darbo dienomis 11.00-19.00 val. darbo dienomis; kartais šeštadieniais.
+370 5 269 74 69
info@vilniauskalvarijos.lt