Wspólnota (Kalwaryjska) Znalezienia Krzyża Świętego (LT, AR, EN, FA, KU, PS, RU, UK)

Jedna z największych parafii Archidiecezji Wileńskiej, licząca około 100 tys. wiernych. W parafii działa wspólnota młodzieży, modlitwy, rodzin, Caritas, grupa anonimowych alkoholików, Franciszkanie Świeccy (OFS), grupa adoracji „Wzgórza” (lit. Kalvos). Kościół Znalezienia Krzyża Świętego jest częścią jednej z największych Dróg Krzyżowych w Europie. Droga Krzyżowa powstała w XVII w. jako odzwierciedlenie topografii Jerozolimy za czasów Jezusa przy zachowaniu rzeczywistych odległości, dlatego ta część Wilna nazywana jest również Jerozolimą. W Kościele czczona jest relikwia Krzyża Świętego. Tu wyjątkowo uroczyście obchodzone jest święto Zesłania Ducha Świętego.

Możliwości wolontariatu:

  • Warsztaty Caritas dla dzieci w piątki od godz. 16.00 (czas letni), godz. 17.00 (czas zimowy).
  • Prowadzenie działalności charytatywnej wraz ze wspólnotą w centrum społecznym „Betanija”.
  • Wolontariat podczas zielonoświątkowych odpustów.
  • Spotkania młodzieży ze wspólnoty.
  • Spotkania rodzin.
  • Już czternaście lat w okresie letnim w pierwsze piątki miesiąca Wileńscy Franciszkanie Świeccy (OFS) łącząc się w modlitwie z Braćmi Mniejszymi w służbie Ziemi Świętej (OFM) podczas Drogi Krzyżowej – Via Dolorosa, rozważają mękę Jezusa Chrystusa. Początek o godz. 15.00 na Drodze Krzyżowej w Kalwarii Wileńskiej od stacji Matki Boskiej Bolesnej.
W dni powszednie od 11.00-19.00; czasami w soboty.
+370 5 269 74 69
info@vilniauskalvarijos.lt