Šv. Jono (joanitų) bendruomenė

Šv. Jono broliai ir seserys gyvena pašaukimu eiti paskui Kristų apaštalo šv. Jono būdu. Kaip ir šv. apaštalas Jonas kartu su Marija, broliai ir seserys trokšta mylėti Jėzų ir pažinti Jo širdies paslaptis, kasdien pasinerdami į tylią vidinę maldą, adoraciją, švęsdami Eucharistiją ir liturgines valandas. Broliai ir seserys taip pat dirba filosofinį ir teologinį darbą. Šv. Jono bendruomenę sudaro trys savarankiškos vienuolijos: šv. Jono broliai, šv. Jono apaštalinės seserys ir šv. Jono kontempliatyviosios seserys, o taip pat oblatai – pasauliečiai, pasišventę Dievui pažadėdami gyventi pasaulyje vienuolijos dvasingumu pagal jiems pritaikytą gyvenimo regulą. Šv. Jono broliai į Lietuvą atvyko 1993 m.

Savanorystės ir dalyvavimo bendruomenės gyvenime galimybės:

  • Šlovinimo vakarai antradieniais po jaunimo šv. Mišių, kurios vyksta 18:30 val.
  • Taize Gailestingumo vakarai
  • Nuolatinė Švč. Sakramento adoracija. Dėl galimybės įsipareigoti kreiptis į vilnius@joanitai.org
  • Pagalba tvarkant bažnyčios aplinką ir vidų
  • Vilniuje veikia merginų ir vaikinų studentų bendrabutis, todėl norintieji gali kreiptis dėl apsigyvenimo jame.
+370 677 75 163
vilnius@joanitai.org