Wspólnota św. Jana (Joannitów)

Powołaniem wspólnoty zakonnej Braci i Sióstr Świętego Jana jest podążanie za Chrystusem na wzór św. Jana. Podobnie jak św. apostoł Jan wraz z Maryją, Bracia i Siostry pragną kochać Jezusa i poznawać tajemnice Jego serca, codziennie zanurzając się w cichej, głębokiej modlitwie, adoracji, celebrując Eucharystię i liturgie godzin. Bracia i Siostry zajmują się także filozofią i teologią. Wspólnota św. Jana składa się z trzech samodzielnych grup: Braci św. Jana, Sióstr Apostolskich św. Jana i Sióstr kontemplacyjnych św. Jana, także oblatów – świeccy, którzy poświęcając się Bogu, zobowiązują się żyć w duchu wspólnoty klasztornej zgodnie z zatwierdzoną dla nich Regułą. Bracia św. Jana przybyli na Litwę w 1993 r.

Możliwości wolontariatu i praktycznego uczestniczenia w życiu wspólnoty:

  • Wieczór adoracji we wtorki po Mszy świętej dla młodzieży o godz. 18:30.
    Wieczory Miłosierdzia z Taizé.
  • Nieprzerwana adoracja Najświętszego Sakramentu. O możliwości włączenia się w wieczną adorację informuje vilnius@joanitai.org
  • Pomoc w porządkowaniu terenu i wnętrza Kościoła.
  • W Wilnie znajduje się akademik dla studentów i studentek, w którym chętni mogą zamieszkać.
+370 677 75 163
vilnius@joanitai.org