PILIGRIMINIŲ KELIŲ VADOVAI

Keliaudami grupėmis ar pavieniui galite kreiptis į profesionalius gidus, kurie palydės jus piligriminiu Gailestingumo keliu bei supažindins su šv. Faustinos, pal. Mykolo Sopočkos ir Dievo Gailestingumo paveikslo nutapymo istorija ir pamaldumu Dievo Gailestingumui.

Liuda Matonienė

LT, EN, RU

Apie meilę Vilniuje:
Vilnius - miestas, statytas iš meilės ir su meile. Gailestingoji, šventa ir aistringa meilė čia skleidėsi gailestingumo darbais, muzika ir poezija, suspindo atgailos ir dėkingumo ašaromis, pavirtusiomis votais prie šventų paveikslų, pakilo link dangaus ažūrinėmis bažnyčių varpinėmis. Vilniuje užgimė karaliaus Žygimanto Augusto Meilė Barborai Radvilaitei, Adomas Mickevičius eilėraščiuose išpažino meilę savo mylimajai ir Tėvynei, Kristina Frank dainavo, palaikydama savo vyro norą padėti vargstantiems vilniečiams, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis ir jo būsimoji žmona Sofija Kymantaitė atrado pirmojo pasimatymo kalnelį, Marija ir Jurgis Šlapeliai drauge įkūrė lietuviškų knygų knygyną, vaikystę Vilniuje praleidęs rašytojas Romanas Gary , norėdamas padaryti įspūdį savo pirmajai meilei, pabandė valgyti batą... Net upės krantai Vilniuje skelbia meilę - „Aš Tave myliu“ - „Ir aš Tave“ - gėlėmis pražysta užrašai, sukurti Vilniečio menininko Gitenio Umbraso. Ją skelbia ir Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčios angelai - iš džiaugsmo šoka, glėbesčiuojasi ir bučiuojasi.

Jolanta Stupelytė

LT, FR, RU

Apie Vilnių – Gailestingumo miestą:
Vis dažniau pagaudavau save besvarstant, kad norėčiau palikti triukšmingą miestą ir kurtis kur nors kaimo tyloje. Bet kaip tik tuomet duris atvėrė Dievo Gailestingumo šventovė ir manyje vienu ypu viskas persikeitė...miestas įgavo širdį, Jėzus pats atėjo į visus mano „tvartelius“.

Katažina ir Albert Narvoiš

LT, EN, PL, RU

Apie autentiškiausią miesto vietą:
Autentiškiausia Vilniaus vieta tai, mūsų manymu – Aušros Vartai. Jie mena įspūdingą ir turtingą miesto istoriją. Būtent miesto gynybinę sieną ir pačius vartus, susitelkę XVI a. pradžioje statė visi miesto gyventojai. Ir žinoma šiandien kiekvienas Vilniuje besilankantis privalo aplankyti Aušros Vartų Švenčiausiąją Mergelę. Stebuklais garsėjantis Dievo Motinos atvaizdas saugojo miestą nuo priešo kariuomenių ir nuo gaisro. Čia, pas Gailestingumo Motiną skuba nuo amžių visi tikintieji ir tie kas nori prašyti jos globos ir pagalbos. XX a. pradžioje būtent Vilniuje, Aušros Vartų koplyčioje visam pasauliui buvo parodytas Gailestingojo Jėzaus paveikslas ir iš mūsų miestas gailestingumo kultas paplito po visą pasaulį.

Janina Andriuškevičiūtė

LT, DE, EN, SE

Kornelija Jankauskaitė

LT, EN, RU

Apie ypatingas Vilniaus vietas:
Kai pritrūksta jėgų, džiaugsmo, ramybės užeinu į Dievo Gailestingumo Šventovę, pabūnu šalia Jėzaus, pasisemiu vilties, ramybės, atsigaunu fiziškai, dvasiškai ir keliauju toliau gyvenimo taku

Isabelle Gaullier

FR

Apie Vilnių prancūzės akimis
Vilniuje gyvenu jau daug metų. Man didelis džiaugsmas ir vietiniams ir atvykstantiems parodyti, koks nuostabus šis miestas.

Jolanta ir Andrzej Kostygin

PL, RU

Ignotas Stanevičius

LT, EN

Apie krikščionišką Vilnių:
Bene pačia žinomiausia krikščioniui vieta Vilniuje galime laikyti Aušros vartus, o ypač – Švč. Mergelės Marijos paveikslą. Nekeista, jog pati gatvė vedanti link jų pavadinta tuo pačiu vardu. Iš jos išeina trijų skirtingų tikėjimų šventovės, tarytum simbolizuojančios Vilniaus religijų įvairovę: unitų Šv. Trejybės bažnyčia ir bazilijonų vienuolynas, stačiatikių Šv. Dvasios cerkvė ir vienuolynas, katalikų Šv. Teresės bažnyčia ir basųjų karmelitų vienuolynas su Aušros Vartų koplyčia. Kone konfesinis trikampis, dialogas tarp rytų ir vakarų krikščionių, skelbiantis, jog Vilnius atviras visiems krikščionims.

Ana Uždavinytė

LT, PL, RU

Raimundas Šakalys

LT, RU

Apie žvilgsnį į Vilnių:
Turiu kelias vietas, iš kur žvelgiant galima gerai pamatyti, koks gražus yra Vilniaus miestas. tai – Trijų kryžių kalnas, Bernardinų bažnyčios stogas, artilerijos bastėjos patrankų aikštelė ant Išganytojo kalvos.