Buvęs karmeličių vienuolynas

1935 m. Velykų laiku Aušros Vartų koplyčios laiptų galerijoje buvo pirmą kartą viešai gerbiamas Dievo Gailestingumo paveikslas, šv. Faustinos papuoštas žolynais.

Bažnyčia patenka į Gailestingumo kelio maršrutą.

1935 m. apreiškimuose šv. Faustinai Jėzus prašė įkurti naują vienuoliją. Šios vienuolijos įkūrimu pradėjo rūpintis pal. M. Sopočka. Pirmoji kanditatė į šią vienuoliją – Jadvyga Ošinska laikinuosius įžadus davė 1941 m. uršuliečių vienuolyne (Skapo g.). Kitais metais laikinuosius įžadus davė dar penkios kandidatės. Įžadai buvo atnaujinami kasmet. 1944 m. lapkričio 16 d. naktį tuometinio karmeličių vienuolyno koplyčioje įžadų iškilmėms vadovavo iš slaptavietės Juodšiliuose sugrįžęs pal. M. Sopočka. Tai buvo Gailestingojo Jėzaus seserų kongregacijos įsikūrimo pradžia. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje seserys išvyko į Lenkiją. Oficialiu dekretu kongregacija buvo patvirtinta 1955 metais.