Centrum Integracji Społecznej „Dom Kultury”

Centrum dzienne „Dom Kultury“ przeznaczone jest dla obcokrajowców (uchodźców, ubiegających się o azyl i obywateli wszystkich państw trzecich, również dla studentów zagranicznych, wolontariuszy i in.) w celu integracji z mieszkańcami Wilna.

Obcokrajowcom, posiadającym zezwolenie na pobyt na Litwie, udzielana jest bezpłatna pomoc prawna, psychologiczna, konsultacje w dziedzinie zatrudnienia, lekcje języka angielskiego, odbywają się imprezy i zajęcia edukacyjne, sprawowana jest opieka nad dziećmi podczas konsultacji.

Możliwości wolontariatu:

  • pomoc w wydarzeniach organizowanych dla uchodźców w centrum dziennym lub w mieście (np. zorganizowanie i uczestnictwo w meczu piłkarskim, spacer po parku, gry stołowe, popołudnie kulinarne lub rękodzieła w naszym centrum dziennym, wycieczka na wystawę, koncert itp.)
  • prowadzenie zajęć z języka angielskiego dla uchodźców
  • jeśli posiadasz umiejętności i jesteś pełnoletni (lub pod opieką dorosłych), możesz poświęcić 1-2 godz. na zapewnienie dzieciom czasu wolnego w naszym centrum dziennym (pełnoletni lub pod opieką dorosłych)
W dni powszednie 11:00 – 19:00; czasami w soboty.
kulturunamai@vilnius.caritas.lt
+370 673 24 225