Paszport pielgrzyma

Wileński paszport pielgrzyma można wydrukować przed podróżą i poprosić o umieszczenie w nim pieczątek w wileńskich Kościołach. Wydruk dokumentu należy ustawić bez marginesów. Dokument składa się z dwóch stron drukowanych na obu stronach arkusza papieru. Wydrukowany dokument składa się w formę paszportu pielgrzyma formatu A6.

POBRAĆ