Góra Trzech Krzyży

The hill of three crosses

Obiekt zalicza się do Szlaku Franciszkańskiego w Wilnie.

Pomnik Trzech Krzyży poświęcony jest pamięci siedmiu franciszkańskich męczenników wileńskich za czasów Olgierda. Został wzniesiony na wzgórzu Krzywym, zwanym także Łysym, a obecnie – Górą Trzech Krzyży. Betonowy pomnik Trzech Krzyży zaprojektował w 1916 r. znany architekt Antoni Wiwulski, który zginął zaraz po I wojnie światowej, stając w obronie Wilna zagrożonego przez sowieckich najeźdźców. W 1950 r., z polecenia władz sowieckich, pomnik został wysadzony. Jego odłamki są eksponowane u podnóża góry. Obecne Trzy Krzyże odbudowano w 1989 r., tuż przed odzyskaniem przez Litwę niepodległości.

Obiekt publiczny