Kościół św. Rafała Archanioła

St. Raphael the Archangel Church
Przy Kościele św. Rafała Archanioła znajdował się Dom Jezuitów, przeznaczony dla zakonników, przygotowujących się do złożenia ostatnich uroczystych ślubów. Dzisiaj w dawnych pomieszczeniach klasztoru mieści się Departament Dziedzictwa Kulturowego i inne urzędy.

Kościół zalicza się do Szlaku Jezuitów w Wilnie.

Kościół św. Rafała Archanioła i Dom Jezuitów były przeznaczone dla zakonników, przygotowujących się do złożenia ostatnich uroczystych ślubów. Kompleks klasztoru i Kościoła został zbudowany w dzielnicy Śnipiszki, na skrzyżowaniu ulic. Obok znajdowało się niewielkie wzgórze, na którym w około 1710 r., w czasie gdy w Wilnie panowała zaraza, zbudowano kapliczkę z figurą Chrystusa niosącego Krzyż, uważaną za cudowną.

Kościół poświęcono w 1730 r. W 1773 r. po rozwiązaniu Zakonu Jezuitów, Kościół i klasztor zostały oddane w ręce Zakonu Pijarów, którego założeniem było – wychowanie młodzieży chrześcijańskiej w szkołach. W 1791 r. Kościół stał się świątynią parafialną i został przekazany parafii Pilaitė (pol. Zameczek), w klasztorze urządzono koszary, w Kościele – pomieszczenie gospodarcze. W 1860 r. Kościół zwrócono katolikom. Klasztor zrekonstruowano w 1974 r., częściowo przywracając mu pierwotny wygląd. Obecnie w klasztorze znajduje się Departament Dziedzictwa Kulturowego.

Kościół jest barokową, trzynawową świątynią w typie bazyliki, zachowało się w nim dziewięć ołtarzy. W Kościele przechowywanych jest kilka nieco bardziej znanych obrazów, przypominających o Jezuitach z XVII w. : „Św. Ignacy Loyola”, „Św. Franciszek Ksawery”, wizerunek założyciela Zakonu Pijarów św. Józefa Kalasancjusza. W głównym ołtarzu widnieje św. Rafał Archanioł, który przyprowadza do domu młodego Tobiasza z ciężkiej wędrówki.

14 sierpnia 1904 prezydent Litwy Antanas Smetona i Zofia Chodakowska – Smetona zawarli związek małżeński w tym Kościele.

Kościół czynny
I–V: 6.30–13.00, 15.00–18.30
VI: 8.30–13.00, 15.00–19.00
VII: 6.30–14.30, 16.00–19.30
Msza święta (j. litewski)
Wrzesień–maj
I–V: 7.00, 17.00
VI: 9.00, 17.00
VII: 7.00, 10.30, 11.30, 17.00

Czerwiec–sierpień
I–V: 7.00, 17.00
VI: 9.00, 17.00
VII: 7.00, 11.30, 17.00

Msza święta (j. polski)
Wrzesień–maj
I–IV: 7.30, 18.00
V: 7.30, 13.00
VI: 10.00, 18.00
VII: 8.00, 9.00, 13.00, 18.00

Czerwiec–sierpień
I–IV: 7.30, 18.00
V: 7.30, 13.00
VI: 10.00, 18.00
VII: 9.00, 13.00, 18.00

+370 5 272 4164