Siostry Misjonarki Miłości

Pożywienie dla potrzebujących rozdawane jest w poniedziałki, środy, piątki od godz. 16.00.

Deklaracja wolontariatu bez konieczności uprzedniego informowania o przybyciu.

Szczególną misją Sióstr jest praca nad zbawieniem i uświęceniem najuboższych z ubogich. Zgromadzenie działa na Litwie od 1991 r.

Możliwości wolontariatu:

  • Pomoc w kuchni i rozdawanie posiłków dla potrzebujących.
Pożywienie dla potrzebujących rozdawane jest w poniedziałki, środy, piątki od godz. 16.00. Deklaracja wolontariatu bez konieczności uprzedniego informowania o przybyciu.
kulturunamai@vilnius.caritas.lt
+370 5 215 18 40