Nabożeństwa w duchu Taizé. Chwalcie Pana, wszystkie narody.

Co tydzień

Nabożeństwa w duchu Taizé – są formą modlitwy szczególnie cenioną na Litwie, kultywowaną zarówno na skalę wspólnotową, jak i miastową.

W Kościele św. Janów (ul. Šv. Jono 12, Wilno) nabożeństwa w duchu Taizé odbywają się we czwartki o godz. 19.00. Informacje na temat konkretnych czwartkowych nabożeństw można znaleźć na Facebooku w sekcji Šv. Jonų Taizé grupelė (pol. Grupa Taizé od św. Janów).

W Klasztorze Braci św. Jana (ul. Antakalnio 27, Wilno) wieczory Taizé/Miłosierdzia odbędą się po Mszy świętej o godz. 18.30: 5 grudnia 2017 r., 13 lutego i 29 czerwca 2018 r.