Taizė pamaldos. Visos tautos šlovina Viešpatį.

Taizé pamaldos – Lietuvoje ypač branginama maldos forma, puoselėjama ir bendruomenių, ir miesto mastu.

Šv. Jonų (Šv. Jono g. 12, Vilnius) bažnyčioje Taize pamaldos vyksta ketvirtadieniais 19.00 val. Pasitikrinti informaciją apie konkretaus ketvirtadienio pamaldas galite facebook prieigoje Šv. Jonų Taizé grupelė.

Šv. Jono brolių vienuolyne (Antakalnio g. 27, Vilnius) Taize/Gailestingumo vakarai vyks po 18.30 val. šv. Mišių: 2017 m. gruodžio 5 d., 2018 m. vasario 13 d. ir birželio 29 d.